Aktuálne otázky migrácie z pohľadu medzinárodného práva s osobitným zreteľom na Chartu práv Európskej únie

Online only

978-80-8152-436-3

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Adam Giertl
Year of publication:2016
Available from:30. september 2016
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:152
Faculty:Faculty of Law
Institute:Department of European Law
Note:Zborník vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0814-12 Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike.

Related Products