Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia

Online only

978-80-574-0183-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Anna Čepelová - Darina Koreňová
Year of publication:2023
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:slovenčina, čeština
Number of pages:147
Faculty:Faculty of Public Administration
Note:Zborník je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 „Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických a sociálno-psychologických dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života občanov”,
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

More info

The peer-reviewed non-conference proceedings entitled: "Quality of life of citizens - challenges, determinants and solutions" is one of the outputs of the VEGA project no. 1/0055/22 "The importance of smart technologies in the process of mitigating the economic and socio-psychological impacts of the COVID-19 pandemic on the quality of life of population.", which is being addressed at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Public Administration, Department of Economics and Public Administration Management. The papers published in this proceedings support the research part of the investigators of the scientific project with their content. At the same time, they create a professional and scientific diapasone for further investigation and creation of scientific hypotheses.

Related Products