Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie – východiská a súčasný stav

Online only

978-80-574-0235-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Radomír Jakab - Diana Repiščáková
Year of publication:2023
Available from:10.08.2023
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Number of pages:168
Faculty:Faculty of Law
Note:Zborník vedeckých prác vznikol v rámci súvislosti s riešením vedeckého projektu s názvom „Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 01/187/2022.
DOI:https://doi.org/10.33542/ETU-0235-0
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Related Products