Nové poznatky v SMAD dependentnej dráhe transformujúceho rastového faktora u pacientov s kolorektálnym karcinómom

ONLINE

978-80-574-0238-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Mašlanková
Vedecký redaktorprof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Rok vydania:2023
Dostupné od:22.09.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia podrobne analyzujúca nové poznatky v SMAD dependentnej dráhe transformujúceho rastového faktora-b je určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave, chirurgom, gastroenterológom, onkológom, úzkej skupine, ktorú zaujímajú najnovšie poznatky v SMAD dependentnej dráhe transformujúceho rastového faktora u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

V tejto monografii sa autorka postupne venuje molekulárnym cestám kolorektálnej karcinogenézy, vplyvu jednotlivých genomických aberácií na vznik kolorektálneho karcinómu a hlavne úlohe TGF-b v supresii a taktiež v progresii nádoru. V samostatných kapitolách popisuje úlohy SMAD v procese karcinogenézy a v neposlednom rade sa hlbšie venuje liečbe a hlavne anti TGF-b terapii.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie