Nové poznatky v SMAD dependentnej dráhe transformujúceho rastového faktora u pacientov s kolorektálnym karcinómom

Online only

978-80-574-0238-1

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Jana Mašlanková
Science editor:prof. Ing. Mária Mareková, CSc.
Year of publication:2023
Available from:22.09.2023
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Faculty:Faculty of Medicine
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products