Koloskopie

978-80-247-5284-6

Tlačená publikácia

na sklade

10,29 €
10,29 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Přemysl Falt • Ondřej Urban • Petr Vítek
Rok vydania:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:320

Popis

V současné době hraje koloskopie nezastupitelnou roli v diagnostice a sledování neoplazií tlustého střeva a stala se i metodou volby v léčbě časných neoplastických lézí. Má také klíčové postavení v diagnostice jiných kolorektálních chorob. Indikace ke koloskopii lze rozdělit na preventivní u pacientů v průměrném riziku kolorektálního karcinomu, dispenzární při zvýšeném riziku a vyšetření u symptomatických pacientů s podezřením na onemocnění tlustého střeva. Publikace je společným dílem předních českých odborníků z řad gastroenterologů, dětských gastroenterologů, chirurgů a radiologů. Kniha se jako zatím jediná na českém trhu komplexně a aktuálně zabývá všemi aspekty koloskopického vyšetření. Je určena pro všechny endoskopisty, gastroenterology, endoskopické sestry, chirurgy, onkology, radiology i lékaře a sestry jiných odborností se zájmem o koloskopii a choroby tlustého střeva. Jejím hlavním úkolem je stát se spolehlivým návodem k provedení kvalitní a bezpečné diagnostické a terapeutické koloskopie. Celobarevná publikace postgraduálního charakteru je bohatě obrazově dokumentována (kniha obsahuje 226 obrázků a 79 tabulek).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie