Lekárska biológia a genetika

978-80-574-0177-3

Tlačená publikácia

20,00 €
20,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Slabá , Jozef Židzik ,Peter Solár Helena Mičková , Ján Šalagovič Terézia Hudáková, Viera Habalová Lucia Klimčáková , Martina Šemeláková
EditoriEva Slabá , Jozef Židzik , Peter Solár
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolská učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:354
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej biológie

Popis

Vysokoškolská učebnica „Lekárska biológia a genetika“ poskytuje v zrozumiteľnej podobe teoretické základy bunkovej biológie, molekulovej biológie a genetiky. Obsahuje najnovšie poznatky z relevantných odborov doplnené názornými obrázkami, tabuľkami a grafmi. Prehľadne členené kapitoly zoznámia študentov s problematikou bunkovej biológie, procesov molekulovej biológie a zákonitosťami genetiky. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým pre slovenských študentov I. ročníka lekárskych fakúlt. Jej obsah je podkladom pre úspešné zvládnutie obsahovej náplne predmetu biológia. Učebnica je vhodná aj ako hlavný zdroj informácií pre študentov prírodovedeckých fakúlt. Okrem základných údajov obsahujú niektoré kapitoly aj doplňujúce informácie pre lepšie pochopenie jednotlivých tematických okruhov. Tieto podrobnejšie údaje sú odlíšené veľkosťou písma a nie sú nevyhnutné pre zvládnutie skúšky z biológie. Príslušné informácie však môžu využiť i študenti vyšších ročníkov lekárskych fakúlt či študenti postgraduálneho štúdia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie