Hygiena výživy pre verejné zdravotníctvo

978-80-8152-755-5

Tlačená publikácia

13,55 €
13,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:Peter Juriš, Adriána Dudlová, Kvetoslava Rimárová, Jana Diabelková
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:268
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

  Editoriál

 

Úspešnosť v získavaní  potravy je hlavným tromfom v súťaži o prežitina Zemi.Narozdiel o väčšiny živých bytosti,ľudia majú z pohľadu všetkých animálnych rodov a druhov výhodu v tom,že sú schopné prijať a spracovať  nielen potravu živočíšnu,ale aj rastlinnú.To nám historicky dalo obrovskú výhodu v súťaži o potravinové zdroje.Nie je to a ani v budúcnosti nebude tak jednoduché,vieme aj z dejín ľudstva,ktoré sú popretkávané fázami strádania až hladomoru.Preto prioritami vedenia všetkých  štátov a krajín je potravinová bezpečnosť,tak z pohľadu kvantity,ako aj kvality.  Problém sa zvyšuje rastom  denzity ľudskej populácie,zmenou ekologických podmienok v jednotlivých ekosystémoch a v neposlednej miere nárastom už viditeľných klimatických zmien,ktoré začínajú značne vplývať na našu existenciu.Úloha to nie je jednoduchá,prispôsobovať výrobu a dostatok rastu populácie.Muselo sa pristúpiť k zmenenému spôsobu produkcie potravín.Logickým spôsobom a to prechodom produkcie z čerstvých na stabilizované,resp.konzervované potraviny s predÍženou dobou spotreby.Do výroby potravín sa museli dostať,také prídavné látky,ktoré to umožňovali.Väčšinou ide o substancie chemického pôvodu,ktoré slúžia ako stabilizátory,farbivá,konzervačné látky,dochucovadlá,emulgátory a podobne.Číslo látok,ktoré legálne pridávame do potravín vo forme aditívnych látok výrazne presahuje číslo tisíc(1000).Nové potraviny sa pripravujú skôr v laboratóriách,ako doma v kuchyniach.Ľudia ich konzumujú od malička-deti v školách,dospelí v jedálňach a dôchodcovia v domoch seniorov-naprieč všetkými vekovými kategóriami.

 

Potravinový blahobyt,nasýtenosť väčsiny národov sveta vyzerá ako úspešný príbeh geniality ľudstva.Kde tu,možno už aj častejšie sa hovorí píše,že za všetko sa platí-aj v prípade vyššie  uvedeného.  častejšie  ako  v minulosti  stretávame  ľudí  fyzicky  zmenených  v porovnaní s minulosťou. Viditeľným sa stáva vzrast(výška)a tiež  mohutnosť(obezita)populácie. Práve i ta sa absolútnym spôsobom zapisuje do dejín ľudstva. Zrazu a najmä v bohatých krajinách Európy a Ameriky v širokej miere stretávame s množstvom chorých ľudí na tzv. civilizačné ochorenia. Svet sa dostáva do fázy neinfekčnej pandémie obezity.

 

Kolektív autorov chce poukázať na základe vlastných skúseností a práce v danom odbore,na hygienu výživy a stou súvisiace zdravotnícke riziká,ktoré podstupujeme pri súčasnom stravovaní.Publikácia by mala byť využitá ako vysokoškolská učebnica v príslušných zdravotníckych študijných odboroch.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie