How to Use Slovak in a Medical Environment Basic Slovak for Medical Student

978-80-8152-674-9

Tlačená publikácia

15,45 €
15,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Helena Petruňová
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:151
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Učebnica je určená pre vyučovanie slovenského jazyka pre začiatočníkov (úroveň A1, A2 podľa SERR), zahraničných študentov lekárskej fakulty, odboru všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. 

Učebnica AKO POUŽÍVAŤ SLOVENČINU V LEKÁRSKOM PROSTREDí  základy slovenčiny pre študentov medicíny obsahuje 13 lekcií, ktoré sú vhodné pre samoštúdium a pre prácu s učiteľom na jazykovom seminári. Tematicky zamerané lekcie ponúkajú základy slovenskej výslovnosti, slovnej zásoby, krátke dialógy a jednoduchý výklad užitočnej gramatiky. Všetky cvičenia a aktivity umožňujú študentom osvojovať si a precvičovať bohatú lekársku slovnú zásobu a vybranú gramatiku v kontexte. Obsahujú kľúčové slová, slovné spojenia, jednoduché frázy a základné otázky, ktoré sa používajú v komunikácii lekára s pacientom. Dôraz sa kladie na funkčnosť jazyka pre získavanie údajov o zdravotnom stave pacienta, o jeho živote, rodinnom prostredí, o chorobách predkov, súrodencov a pod. Na konci učebnice sú tematicky zoradené užitočné slová a slovné spojenia z prostredia nemocnice, zoznam základných slovies a kľúč k cvičeniam.   

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie