Klinická fyziologie lidské reprodukce

978-80-271-1275-3

Tlačená publikácia

30,26 €
30,26 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Pavel Trávník
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:čeština
Počet strán:314
VydavateľGrada Publishing

Popis

Kniha přináší komplexně zpracované informace z fyziologie ženské i mužské reprodukční soustavy, které mají význam pro pochopení vývoje zárodečných buněk, procesu oplození a časného embryonálního vývoje s důrazem na prostředí, v němž tento vývoj probíhá. 

V prvních kapitolách se kniha věnuje obecným principům reprodukční fyziologie, novým poznatkům z cytofyziologie buněk reprodukčního systému, principům hormonálního řízení reprodukčních funkcí, stručně rekapituluje důležitá fakta z vývoje reprodukčních buněk, charakterizuje prostředí, v němž probíhá vývoj spermií, a popisuje tento vývoj. Věnuje se i funkci přídatných pohlavních žláz a významu jejich sekrece pro funkci spermií. Pozornost je soustředěna také na mechanismy erekce a ejakulace. Dále je popisován vývoj oocytů v ovariích a jeho regulace, průběh náboru a výběru ovariálních folikulů a proces ovulace. Následuje popis prostředí, ve kterém dochází k oplození a vývoji časného embrya. V dalších kapitolách autor píše o kapacitaci spermií a procesu oplození, časného vývoje embrya ve vztahu k prostředí vejcovodu a dělohy a procesu implantace.

V poslední kapitole jsou popsány mechanismy imunologické tolerance embrya mateřským organismem a hormonální změny na začátku gravidity.
Autor knihy je významným pracovníkem v reprodukční medicíně, vysokoškolským učitelem a vědeckým pracovníkem. Byl členem týmu, jehož zásluhou se narodilo první dítě ze zkumavky v tehdejším Československu. 

Kniha slouží k získání znalostí potřebných pro diagnostiku a léčbu neplodnosti, je určena pro postgraduální vzdělávání gynekologů, reprodukčních specialistů, urologů, andrologů i fyziologů, sexuologů a bude zajímavá také pro studenty medicíny a sestry. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie