Vyrastať v chudobe: vplyv života v marginalizovaných rómskych komunitách na zdravie a vývin v ranom detstve

Printed publications - for sale Vyrastať v chudobe: vplyv života v marginalizovaných rómskych komunitách na zdravie a vývin v ranom detstve

Online only

978-80-574-0321-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Daniela Filakovská - Shoshana Chovan - Zuzana Dankulincová
Year of publication:2024
Available from:25.06.2024
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Faculty:Faculty of Medicine
Note:Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vedy a výskumu na základe zmluvy č. APVV- 9-0493 a z projektu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV pod registračným číslom 1/0593/21.
DOI:https://doi.org/10.33542/VZM-0321-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products