Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

Online only

978-80-8152-753-1

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Martina Čižmáriková, Peter Takáč
Year of publication:2019
Available from:28.06.2019
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Number of pages:184
Faculty:Faculty of Medicine
Institute:Ústav farmakológie
Note:Táto vysokoškolská učebnica vznikla vďaka finančnej pomoci z projektu VVGS-2018-904 Inovácia výučby farmakológie využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie.

Related Products