Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve II. Ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných ochoreniach srdcovo-cievneho systému.

Printed publications - for sale Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve II. Ošetrovateľská starostlivosť pri vybraných ochoreniach srdcovo-cievneho systému.

Online only

978-80-574-0336-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Mária Sováriová Soósová - Renáta Suchanová - Libuša Tirpáková
Year of publication:2024
Available from:21.06.2024
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Number of pages:326
Faculty:Faculty of Medicine
Note:Táto publikácia vznikla ako súčasť riešenia projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR KEGA 001UPJŠ-4/2024.
DOI:https:// doi.org/10.33542/OVL-0336-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products