Praktická echokardiografia

978-80-8229-003-8

Tlačená publikácia

45,45 €
45,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Beňačka • Ondrej Beňačka
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica a atlas echokardiografie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:320

Popis

Praktická echokardiografia popisuje princípy pre vyšetrovanie srdca a srdcového rytmu v praxi, kde sa dozvie lekár ochorenia ako ischémia srdca, ischémia pľúc, kardiomyopatiu, ochorenie chlopne srdca, endokarditídu, obsahuje prílohu, tabuĺky, slovník.

História echokardiografie
Všeobecné princípy echokardiografie
Systolická a diastolická funkcia ľavej komory
Pravé srdce / pľúcna hypertenzia
Ischémia, komplikácie infarktu myokardu
Kardiomyopatie
Ochorenia aortálnej chlopne
Ochorenia mitrálnej chlopne
Ochorenia chlopní pravého srdca
Chlopňové náhrady
Perikard
Aorta
Vrodené ochorenia srdca
Endokarditídy, tumory a iné masy
Intenzívna medicína - FoCUS
Transezofágová echokardiografia
Speckle tracking / strain
Mechanické podporné systémy
Prílohy a tabuľky
Terminologický slovník
Index
Literatúra

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie