Praktický sprievodca k hypolipemickej terapii

ONLINE

978-80-574-0086-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Štefan Tóth
Rok vydania:2022
Dostupné od:14.03.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:85
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Dyslipidémie patria k hlavným rizikovým faktorom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení. V posledných rokoch prebehli rozsiahle výskumy a na nich založené zmeny odporučení v terapeutických postupoch dyslipidémií. Tieto skriptá majú za cieľ poskytnúť čitateľovi v úvodných kapitolách informácie o základnom manažmente pacientov s dyslipidémiami, postupy, cieľové hladiny a dostupné lieky a ich kombinácie pri dosahovaní cieľových hladín so zameraním na praktický aspekt liečby dyslipidémií. V špeciálnej časti skrípt je uskutočnený prehľad základných charakteristík, štúdií jednotlivých dostupných hypolipemík, ako aj hypolipemík ktoré ešte nie sú na našom trhu, prípadne sú ešte v štádiu klinických testov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie