Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

Zuzana Gdovinová a kolektív

978-80-574-0017-2

Tlačená publikácia

24,55 €
24,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Zuzana Gdovinová
Autori:Jarmila Szilasiová, Eva Feketeová, Matej Škorvánek , Mária Tormašiová, Norbert Leško, Petra Paveleková
Rok vydania:2021
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:726
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Neurologická klinika

Popis

Neurologické vedy dosiahli za posledných dvadsať rokov  významný pokrok tak v objasnení patologických procesov a mechanizmov rozvoja mnohých neurologických ochorení, ako aj v nových  možnostiach liečby. Predkladaná učebnica obsahuje základné informácie o najdôležitejších neurologických ochoreniach, ich diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe v rozsahu pre študentov medicíny ako aj neurológov v špecializačnej príprave. Časť určená pre neurológov je odlíšená farebnou podtlačou. Oproti prvému vydaniu z roku 2017 sme niektoré kapitoly doplnili a prepracovali v súlade s najnovšími poznatkami, predovšetkým časť o cerebrovaskulárnych ochoreniach, autoimunitne podmienených ochoreniach, ale aj čo sa týka epilepsie, neuroinfekcií, migrény, extrapyramídových ochorení a demyelinizačných ochorení. Veríme, že táto vysokoškolská učebnica, ktorá zapĺňa vákuum v študijnej literatúre v slovenskom písomníctve z posledného obdobia, bude prínosom pre študentov, ale aj mladých lekárov a priblíži im zložitú, ale nesmierne zaujímavú a príťažlivú problematiku neurologických ochorení.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie