Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

ONLINE

978-80-7097-888-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kvetoslava Rimárová
Rok vydania:2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:pomocný učebný text
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:59
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva a hygieny
Poznámka:Podporené grantom KEGA č. 260-002UPJŠ-4/2010

Popis

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie