9. stredoeurópsky popáleninový kongres a 23. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny

ONLINE

978-80-89496-24-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Peter Lengyel - Eugen Frišman
Rok vydania:2023
Dostupné od:15.09.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Počet strán:88
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Zborník abstraktov

TÉMY KONGRESU

Lekárska sekcia
• Chirurgická liečba popálenín
• Popáleniny elektrickým prúdom
• Termické úrazy u detí
• Vojenské termické úrazy
• Varia
• Posterová sekcia

Sekcia zdravotných sestier
• Starostlivosť o detského pacienta s termickým úrazom
• Starostlivosť dospelých pacientov s rozsiahlymi popáleninami
• Význam práce sestier na operačných sálach
• Liečba pacientov v hyperbarickej komore

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie