Neurochirurgia pre študentov medicíny

Ďalšie informácie

Autori:Miroslav Gajdoš , Vladimír Kaťuch
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:174
VydavateľVydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Neurochirurgická klinika

Popis

  „Neurochirurgia pre študentov medicíny“ je určená pre študentov lekárskych fakúlt. Základné informácie o neurochirurgii získajú aj študenti príbuzných odborov /zubné lekárstvo/, ale aj absolventi lekárskych fakúlt v začiatkoch svojej klinickej praxe.

Učebný text je rozdelený do desiatich kapitol. Tie sa ďalej delia na podkapitoly.

Prvá kapitola je zameraná na dejiny chirurgie, následne na dejiny neurochirurgie. V tejto kapitole autor pripomína, že operované lebky patria k najstarším dôkazom operačnej činnosti našich predkov. 

Druhá a tretia kapitola  je venovaná diagnostike a základným operačným výkonom.

Pre pochopenie patologicko-fyziologických dejov je potrebné pozorne preštudovať štvrtú kapitolu, v ktorej autor popisuje základné patologické mechanizmy, ktoré pôsobia na povrchu ale aj v hĺbke mozgových tkanív.

Piata kapitola je venovaná závažnej problematike  -  vrodeným chybám mozgu, miechy a ich podporných štruktúr.

Nie menej závažnou problematikou pre neurochirurgov sú nádory CNS,  periférnych nervov, lebky a chrbtice. Tie sú popísané v šiestej kapitole.                 

V siedmej kapitole sú popísané cievne ochorenia CNS: autor popisuje aneuryzmy mozgových ciev, ich diagnostiku a liečbu, ďalej cievne malformácie mozgu, artériovenózne malformácie mozgu a v neposlednom rade spinálne artériovenózne malformácie.

8. kapitola je čo do obsahu najrozsiahlejšia. Prináša informácie o poranení pacientov pri úraze. O ich závažnosti, diagnostike a možnej liečbe – konzervatívnej a chirurgickej.

9. kapitola je venovaná nie menej závažnej problematike, a to degeneratívnym ochoreniam chrbtice.

V 10. kapitole sa autor venuje najnovším metódam liečby chronickej bolesti a epileptochirurgii.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie