Základy všeobecnej farmakológie

978-80-271-1746-8

Tlačená publikácia

10,90 €
10,90 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kertys Martin
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:172
VydavateľGrada

Popis

Monografia poskytuje ucelený pohľad na v súčasnosti dostupné poznatky týkajúce sa všeobecnej farmakológie. Publikácia postupne predstavuje kapitoly o farmakokinetických a farmakodynamických procesoch, ktoré sú podkladom pre správne pochopenie fungovania a osudu liečiv v organizme. Po všeobecnom úvode sú popísané molekulárne mechanizmy účinku liečiv, jednotlivé receptorové štruktúry, ako aj molekuly zapojené v bunkovej signalizácii. Farmakokinetické deje sú charakterizované na všetkých úrovniach, ako je absorpcia, distribúcia, metabolizmus a exkrécia liečiva z organizmu. Súčasťou týchto kapitol sú časti, ktoré sú venované farmakogenetike metabolizmu liečiv, liekovým interakciám a popisu jednotlivých ciest aplikácie liečiv. Monografia obsahuje aj ďalšie dôležité kapitoly, ktoré sa venujú histórii farmakológie, výskumu a vývoju nových liečiv, nežiaducim účinkom, farmakokinetickému modelovaniu, ako aj špecifikám farmakoterapie rôznych vekových skupín a patologických stavov. Jednotlivé deje a procesy sú doplnené o konkrétne príklady liečiv, čo čitateľom umožní jednoduchšiu aplikáciu poznatkov do klinickej praxe. Svojím obsahom je určená najmä študentom biomedicínskych odborov, predovšetkým študentom lekárskych a farmaceutických fakúlt. Text knihy je usporiadaný do 14 kapitol, ktoré sú doplnené grafickým zobrazením jednotlivých dejov a schémami pre jednoduchšie pochopenie danej problematiky. Súčasťou diela je taktiež 21 prehľadných tabuliek, ktoré svojím obsahom dopĺňajú a sumarizujú široký rozsah uvedených informácií. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie