Pathology Part 2 Practical lessons for students of general medicine

978-80-574-0134-6

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:84
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav patológie

Popis

„Patológia 2. časť (letný semester) - Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva“ je druhou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou druhú polovicu výučby (letný semester). V tejto časti je popísaných 70 diagnóz, kde každej je venovaná jedna strana. V popise je uvedené poradové číslo zhodujúce sa s číslom preparátu a názov danej diagnózy. Študent sa pri každom preparáte oboznámi so základnými informáciami o danej chorobe, jej makroskopickým a mikroskopickým obrazom. Navyše je vytvorené miesto, v ktorom si študent môže zaznačiť (nakresliť) charakteristický mikroskopický obraz danej choroby. Preparáty v tejto učebnici sú zamerané na špeciálnu patológiu – patológiu pľúc, hematopatológiu, patológiu gastrointestinálneho, urogenitálneho systému, prsníka, endokrinného, pohybového  a nervového systému, kože, novorodeneckého a detského veku.

Tým, že učebnica umožňuje preparáty zakresľovať, vytvára študentom priestor pre trvalejšie zapamätanie si danej problematiky. Je vynikajúcim zdrojom pre prípravu študentov na kolokvium a ústnu skúšku.

Kľúčové slová: špeciálna patológia - histopatologický preparát - všeobecné lekárstvo - makroskopický obraz - mikroskopický obraz

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie