Patológia 2.časť Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva

Ďalšie informácie

Autori:Alžbeta Blichárová , Ľudmila Verbóová , Zuizana Benetinová , Vladimír Tancoš , Patrícia Kollárová , Adam Nedoroščík , Erika Štammová, Pavel Kočan
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:56
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav patológie

Popis

„Patológia 2. časť (letný semester) - Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva“ je druhou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou druhú polovicu výučby (letný semester). V tejto časti je popísaných 44 diagnóz, kde každej je venovaná jedna strana. V popise je uvedené poradové číslo zhodujúce sa s číslom preparátu a názov danej diagnózy. Študent sa pri každom preparáte oboznámi so základnými informáciami o danej chorobe, jej makroskopickým a mikroskopickým obrazom. Navyše je vytvorené miesto, v ktorom si študent môže zaznačiť (nakresliť) charakteristický obraz danej choroby. Preparáty v tejto učebnici sú zamerané na špeciálnu patológiu – patológiu srdca a ciev, pľúc, gastrointestinálneho, urogenitálneho systému, prsníka, pohybového  a nervového systému, kože a novorodeneckého veku. 20 diagnóz je venovaných iba patológii orofaciálnej oblasti.

Tým, že učebnica umožňuje preparáty zakresľovať, vytvára študentom priestor pre trvalejšie zapamätanie si danej problematiky. Je vynikajúcim zdrojom pre prípravu študentov na kolokvium a ústnu skúšku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie