Pathology Part 1 Practical lesons for students of general medicine

Alžbeta Blichárová , Zuzana Benetinová , Ľudmila Verbóová

Vladimír Tancoš , Erika Štammová,

Patrícia Kollárová , Adam Nedoroščík, Pavel Kočan

978-80-574-0095-0

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Alžbeta Blichárová
Autori: Zuzana Benetinová , Ľudmila VerbóováVladimír Tancoš , Erika Štammová,Patrícia Kollárová , Adam Nedoroščík, Pavel Kočan
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:82
VydavateľPublishing ŠafárikPress
Ústav:department of Pathology

Popis

 

„Patológia 1. časť (zimný semester) - Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva“ je prvou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou prvú polovicu výučby (zimný semester). V tejto časti je popísaných 70 diagnóz, kde každej je venovaná jedna strana. V popise je uvedené poradové číslo zhodujúce sa s číslom preparátu a názov danej diagnózy. Študent sa pri každom preparáte oboznámi so základnými informáciami o danej chorobe, jej makroskopickým a mikroskopickým obrazom. Navyše je vytvorené miesto, v ktorom si študent môže zaznačiť (nakresliť) charakteristický mikroskopický obraz danej choroby. Preparáty v tejto učebnici sú zamerané na všeobecnú patológiu – regresívne a progresívne zmeny, pigmentáciu, hojenie, zápaly a nádory.

Tým, že učebnica umožňuje preparáty zakresľovať, vytvára študentom priestor pre trvalejšie zapamätanie si danej problematiky. Je vynikajúcim zdrojom pre prípravu študentov na kolokvium a ústnu skúšku.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie