Patológia 1.časť Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva

Alžbeta Blichárová , Zuzana Benetinová , Ľudmila Verbóová


Vladimír Tancoš , Erika Štammová,


Patrícia Kollárová , Adam Nedoroščík, Pavel Kočan

978-80-574-0094-3

Tlačená publikácia

13,64 €
13,64 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Alžbeta Blichárová
Autori:Zuzana Benetinová, Ľudmila Verbóová, Vladimír Tancoš, Erika Štammová, Patrícia Kollárová, Adam Nedoroščík, Pavel Kočan
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:62
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav patológie

Popis

„Patológia 1. časť (zimný semester) - Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva“ je prvou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou prvú polovicu výučby (zimný semester). V tejto časti je popísaných 54 diagnóz, kde každej je venovaná jedna strana. V popise je uvedené poradové číslo zhodujúce sa s číslom preparátu a názov danej diagnózy. Študent sa pri každom preparáte oboznámi so základnými informáciami o danej chorobe, jej makroskopickým a mikroskopickým obrazom. Navyše je vytvorené miesto, v ktorom si študent môže zaznačiť (nakresliť) charakteristický obraz danej choroby. Preparáty v tejto učebnici sú zamerané na všeobecnú patológiu – regresívne zmeny, progresívne zmeny, pigmentáciu, hojenie, zápaly a nádory.

Tým, že učebnica umožňuje preparáty zakresľovať, vytvára študentom priestor pre trvalejšie zapamätanie si danej problematiky. Je vynikajúcim zdrojom pre prípravu študentov na kolokvium a ústnu skúšku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie