Základy klinickej genetiky

80-8063-185-9

Tlačená publikácia

7,27 €
7,27 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Štefan Sršeň , Klára Sršňová
Vydanie:4. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:450
VydavateľVydavateľstvo OSVETA

Popis

Cieľ, spôsob spracovania textu a zameranie na potreby pregraduálneho a postgraduálneho štúdia medicínskej komunity zostávajú v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami Základov klinickej genetiky nezmenené. Za päť rokov, ktoré uplynuly od tretieho vyda
nia, nastal v genetike veľký rozvoj nových poznatkov s praktickým dopadom na kliniku. Hlavnú zásluhu na tom má intenzívna a systematická realizácia medzinárodného výskumu - Human Genome Project, ako aj novo zavedený Human Proteome Project. Preto bola
publikácia o tjeto poznatky rozšírená a obsahovo prepracovaná. V súčasnosti je nutné aby si študenti a lekári tieto nové poznatky osvojili, dokázali ich vzužiť v klinike a vedeli ich v styku s pacientom správne interpretovať. V kapitolách sú doplnené údaje molekulárnogenetického charakteru s osvetlením ich významu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie