Praktikum z gynekológie a pôrodníctva

Ján Varga a kolektív

978-80-574-0080-6

Tlačená publikácia

22,73 €
22,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Varga a kol.
Autori:Alexander Ostró, Peter Urdzík, Jozef Adam
Rok vydania:2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:296
VydavateľUPJŠ Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Popis

Gynekológia a pôrodníctvo patrí medzi nosné klinické predmety v rámci štúdia medicíny. Predložená publikácia slúži ako študijný materiál predovšetkým pre študentov medicíny, ale aj pre absolventov v atestačnej príprave z odboru. Učebnica pokrýva všetky praktické okruhy gynekológie ako aj pôrodníctva. Súčasťou publikácie je aj 160 obrázkov a 22 tabuliek. Väčšina ilustrácií je z vlastných zdrojov autorov. Kniha je rozdelená do 44 kapitol. Každá kapitola obsahuje všetky základné poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie štúdia predmetu gynekológia a pôrodníctvo. Publikácia predstavuje vhodný materiál pre študentov lekárskych fakúlt a lekárov v atestačnej príprave.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie