Rádiodiagnostika ochorení pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu

978-80-8152-971-9

Tlačená publikácia

19,09 €
19,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tatiana Muchová
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:284
VydavateľUPJŠ v Košiciach Šafárik Press
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika rádiológie

Popis

Ochorenia a poškodenia pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu predstavujú závažný diagnostický, klinický aj liečebný problém.

Táto publikácia sa zaoberá diagnostikou ochorení a traumatických poškodení pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.

Medzi zobrazovacie diagnostické modality patrí konvenčná rádiológia – rentgen, ultrasonografia - USG, počítačová tomografia - CT a magnetická rezonancia - MR.

Keďže pojednávam o zobrazovacích modalitách, publikácia je obohatená o množstvo obrazovej dokumentácie (vlastné aj internetové zdroje) ktorá názorne ukazuje jednotlivé ochorenia, poškodenia popisovaných orgánov.

Táto publikácia je venovaná všetkým medikom, kolegom, lekárom, či už z oblasti rádiológie, ale aj pre klinikov z radov chirurgov, internistov, či gastroenterológov.

Publikácia je rozdelená na jednotlivé časti podľa orgánov a podčasti podľa zobrazovacej modality a druhov ochorenia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie