Rádiológia pre lekárske fakulty

978-80-8152-970-2

Tlačená publikácia

20,91 €
20,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Tatiana Muchová
Rok vydania:2021
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:388
VydavateľUPJŠ Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Klinika rádiológie

Popis

Medicína stále napreduje, je stále vo vývoji. Rádiologické zobrazovacie metódy prežívajú stále výrazný rozvoj vďaka prístrojovej technike, ktorá umožňuje zavádzať nové diagnostické metódy, ako sú USG vyšetrenia s kontrastnou látkou, špeciálne CT vyšetrenia, ku ktorým je potrebný viacradový CT prístroj – CT angiografia, CT enteroklýza, CT irigografia, CT virtuálna kolonoskopia. Magnetická rezonancia už v dnešnej dobe nie je nedostupné vyšetrenie, predstavuje výrazný pokrok v diagnostike.

Vďaka moderným prístrojom môžeme vykonávať rôzne intervenčné diagnostické aj terapeutické výkony, ako sú biopsie, drenáže...

Tieto učebné texty sú určené študentom lekárskych fakúlt, obsahuje základné poznatky z rádiológie.

Publikácia je rozdelená na všeobecnú a špeciálnu časť s následným delením podľa jednotlivých modalít a vyšetrovaných orgánov.

Rádiológia predstavuje prácu s obrazovou dokumentáciou, preto aj táto publikácia je obohatená veľkým počtom obrázkov z jednotlivých rádiologických vyšetrovacích modalít.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie