Cesta labyrintom: Dospievajúci s emocionálnymi problémami a problémami v správaní v systéme starostlivosti

ONLINE

978-80-8152-921-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Dankulincová • Lucia Bosáková • Daniela Fiľakovská • Daniela Husárová • Jaroslava Kopčáková
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:158
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu vedy a výskumu na základe zmluvy č. APVV-15-0012.
DOI:https://doi.org/10.33542/CLD2020-921-4
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vedecká monografia je výstupom projektu Care4Youth, ktorý si kládol za cieľ zmapovať súčasný systém starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi problémami a problémami v správaní (ďalej len EBP) na Slovensku. Zachytáva aký systém starostlivosti je a aké sú jeho možné nedostatky z pohľadu všetkých, ktorých sa to týka (dospievajúcich s problémami, ich rodičov, poskytovateľov starostlivosti a ďalších zainteresovaných inštitúcií). Pozerá sa tiež na trajektóriu dospievajúcich s EBP v systéme starostlivosti, čiže kedy a ako dospievajúci s problémami vstupujú a vystupujú do a zo systému starostlivosti, prípadne prechádzajú z jedného typu starostlivosti do druhého a aký dopad na nich rozličné trajektórie majú. V neposlednom rade bolo cieľom monografie priniesť odborné informácie o tom aké sú rizikové a protektívne faktory, ktoré ovplyvnia ich úspešnosť v systéme starostlivosti, alebo naopak, ktoré ich ohrozujú. To všetko s cieľom podporiť návrh vylepšení v systéme starostlivosti, ktorý by bol prospešným pre všetky zúčastnené strany.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie