Biológia praktické cvičenia

978-80-8152-759-3

Tlačená publikácia

11,36 €
11,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Slabá, Helena Mičková, Terézia Hudáková
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:164
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej biológie

Popis

Vysokoškolské učebné texty Biológia – Praktické cvičenia  sú určené na praktické cvičenia z predmetov Biológia I. a Biológia II. pre študentov 1. roku štúdia v odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach - Lekárskej fakulte.

Sú zamerané tak, aby vybranými praktickými úlohami a modelovými príkladmi vhodne dopĺňali, prehlbovali a ilustrovali látku, ktorú si študent vypočuje na prednáškach, alebo prečíta v učebnici. Praktické úlohy a modelové príklady zahŕňajú dve základné oblasti - cytológiu a genetiku. Predpokladáme, že predkladané učebné texty sa stanú dobrou pomôckou pre študentov a že úspešné zvládnutie všetkých úloh prispeje k rozšíreniu ich poznatkov z lekárskej biológie a genetiky človeka.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie