Histology (Practical lessons)

978-80-8152-155-3

Tlačená publikácia

8,42 €
8,42 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Eva Mechírová • Iveta Domoráková
Rok vydania:2016
Vydanie:6. vydanie - dotlač
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:76
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav histológie a embryológie

Popis

The content of this "Practical lessons" represents a record of the appearance, under the light microscope of the tissues, organs and systems of the human body. In addition, it provides visual guidelines during the practical phase of a histology course. It is hoped that this book will be especially useful to students to understand fully the microscopic structure of human tissues and organs.

Authors

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie