Novinky v diabetológii a lipidológii

ONLINE

978-80-8152-947-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Miriam Kozárová
Rok vydania:2020
Dostupné od:03.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:102
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Publikácia „Novinky v diabetológii a lipidológii“ je zameraná na mimoriadne aktuálne témy v diabetológii a lipidológii, ktorých spracovanie reflektuje stav problematiky vo svetle odporúčaní odborných spoločností z roku 2019.
V diabetológii ide predovšetkým o problematiku intenzifikácie antidiabetickej liečby s využitím moderných liekových skupín – zosilňovačov inkretínového účinku a inhibítorov sodíkovo-glukózového transportéra (gliflozínov). Máloktorý medicínsky odbor v posledných dvoch dekádach zažil taký vývoj nových farmakologických možností ako diabetológia. Kým v celej druhej polovici minulého storočia bola farmakoterapia DM2 obmedzená len na použitie biguanidov, derivátov sulfonylurey a inzulínu, posledné roky prinesli úplne nové skupiny perorálnych antidiabetík aj s kardio- a nefroprotektívnymi účinkami.
V lipidológii ide o nové odporúčania Európskej aterosklerotickej spoločnosti (EAS) s novými liečebnými cieľmi pre sérové lipidy a lipoproteíny aj s využitím biologickej liečby.
Učebný text je určený predovšetkým študentom lekárskych fakúlt v doktorskom štúdiu a doktorandom ako aj lekárom pripravujúcim sa na špecializačnú skúšku z odboru vnútorné lekárstvo, endokrinológia, diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy, a tiež kardiológia a angiológia.
Verím, že čitateľ v tejto publikácii nájde informácie, ktoré mu pomôžu v štúdiu a premietnu sa aj do jeho dennej klinickej praxe.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie