O odbornej praxi v praxi (pre študentov aplikovanej etiky)

Online only

978-80-8152-579-7

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Andrea Klimková
Year of publication:2017
Available from:december 2017
Edition:1st edition
Document type:Academic textbook - scripts
Publication language:Slovak
Number of pages:153
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Applied Ethics
Note:Vysokoškolský učebný text je výstupom grantovej úlohy KEGA 001UPJŠ-4/2017 Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi).

Related Products