Literárny príbeh ako nástroj mravnej výchovy

Online only

978-80-8152-816-3

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Adriana Jesenková
Year of publication:2019
Available from:31.12.2019
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Applied Ethics
Note:KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ)

Related Products