Etické aspekty komunikácie v medicíne

Online only

978-80-8152-437-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Silvia Farkašová Iannaccone, Miroslava Dulínová, Nikita Bobrov, Iveta Cimboláková, Tatiana Kimáková
Year of publication:2016
Available from:september 2016
Edition:1st edition
Document type:Textbook
Publication language:Slovak
Number of pages:64
Faculty:Faculty of Medicine
Note:Publikácia vychádza ako výstup aktivity 2.2 Vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce v rámci dopytovo-orientovaného projektu RIFIV, ITMS 26110230101.

Related Products