Právo - obchod - ekonomika V.

Online only

978-80-8152-394-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková (eds.)
Year of publication:2015
Available from:december 2015
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Number of pages:578
Faculty:Faculty of Law
Note:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty”.

Related Products