Kúpna zmluva – história a súčasnosť I.

Online only

978-80-8152-054-9

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Erik Štenpien
Year of publication:2014
Available from:14.11.2014
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina
Number of pages:460
Faculty:Faculty of Law
Department:Katedra dejín štátu a práva
Note:Zborník vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. p.: 1/0131/13 „Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“.

Related Products