Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva pre študentov fyzioterapie

978-80-8152-992-4

Tlačená publikácia

14,55 €
14,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Rastislav Dudič
Rok vydania:2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:88
VydavateľUPJŠ v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Popis

            Vysokoškolská učebnica je svojim rozsahom, obsahom, formou a spôsobom spracovania určená pre študentov bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia. Je zameraná na získanie základných vedomostí z oblasti gynekológie a pôrodníctva.

            Učebnica pozostáva z dvoch hlavných kapitol: vybrané kapitoly z gynekológie a vybrané kapitoly z pôrodníctva. Prvá kapitola je členená na 6 podkapitol. Autor v nich uvádza anatómiu ženských genitálií, základy gynekologického vyšetrenia, zápaly ženských pohlavných orgánov a sexuálne prenosné ochorenia. Záver prvej kapitoly je venovaný benígnym a malígnym nádorovým ochoreniam ženských genitálií. Druhá kapitola je členená tiež na 6 podkapitol, v ktorých autor sa venuje prenatálnej starostlivosti, uloženiu plodu v maternici, pôrodu, pridruženým ochoreniam v tehotenstve a potratom.

            Učebnica je napísaná v rozsahu 83 strán. Uvedený text obsahuje 35 obrázkov, 9 tabuliek, zoznam skratiek a značiek a zoznam použitej literatúry. Autor cituje 35 prevažne zahraničných citácií.

 

 

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie