Základná farmakológia a farmakoterapia I. - II.

978-80-8143-273-6

Tlačená publikácia

59,91 €
59,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ladislav Mirossay, Ján Mojžiš
Autori:kolektív autorov
Rok vydania:2021
Vydanie:2. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:I.-II. 1162

Popis

Druhé prepracované vydanie diela Základná farmakológia a farmakoterapia prináša najnovšie informácie o liečivách a z nich vyrábaných liekov, ako aj stručný výber niektorých farmakoterapeutických postupov, pri ktorých sa tieto lieky používajú.

Dielo je rozdelené do dvoch zväzkov, ktoré sa predávajú nerozdielne.
Prvá časť publikácie sa zaoberá farmakológiou jednotlivých liečebných skupín. Opisuje základné mechanizmy účinku liečiv, vrátane mechanizmov nimi vyvolaných nežiaducich účinkov. Objasňuje ich farmakokinetické vlastnosti a z toho vyplývajúce princípy pôsobenia a spolupôsobenia liečiv.

Druhá časť spája teoretické poznatky o liečivách prvej časti s možnosťami praktického využitia liečiv a ich kombinácií pri zvládaní akútnych patologických stavov alebo pri dlhodobom manažovaní chronických chorobných procesov.

Kniha je primárne určená študentom pregraduálneho stupňa medicínskeho a farmaceutického štúdia, ale ako užitočný zdroj informácií si svoje miesto nepochybne nájde v postgraduálnom vzdelávaní alebo v klinickej či lekárenskej praxi.

Publikácia výnimočná na slovenskom trhu, čo sa týka komplexnosti, ako aj detailnosti informácií o liečivách a liekoch, vzišla zo spolupráce viac ako 40 odborníkov medicínskeho aj farmaceutického zamerania. Ich poznatky a praktické skúsenosti sa pretavili do jednotlivých kapitol a sú nepochybne zárukou kvality tohto diela.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie