Publikácie vydané UPJŠ  727 ks publikácií.

Publikácie vydané UPJŠ
na stránku

Michal Jesenko - Jana Volochová - Martina Kantorová - Miroslav Fečko

Martina Jánošíková - Dominika Marčoková Becková (eds.)

Michal Jesenko (vedecký redaktor) - Eva Mihalíková - Darina Koreňová

Tomáš Toporcer - Adrián Kolesár

Iveta Domoráková- Štefan Tóth - Zuzana Fagová - Kristína Čurgali - Viera Eliášová -  Alexandra Kunová - Monika Holodová

Martina Ružičková - Jozef Dragašek  Zverejnené na portáli MEFANET 

Zobrazené 61 - 72 z 727 položiek