Duchovnosť v (re)interpretácii diel slovenskej literatúry

Online only

978-80-8152-453-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Ivica Hajdučeková
Science editor:Ján Gbúr
Year of publication:2016
Available from:5. novembra 2016
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:198
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slovak Studies, Slavonic Philologies and Communication
Note:Monografia vznikla v rámci projektu VEGA č. 1/0736/15 Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry (vedúci projektu prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.)

Related Products