Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II

Online only

978-80-8152-688-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Ivoca Hajdučeková
Contributions:Marián Andričík • Ján Gbúr • Marián Gladiš • Ľubomír Machala • Jana Piroščáková • Lukáš Šutor
Science editor:Ján Sabol
Year of publication:2018
Available from:10.12.2018
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:270
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slovak Studies, Slavonic Philologies and Communication
Note:Vedecká monografia vychádza v rámci realizácie grantového projektu VEGA č. 1/0736/15 – Metodologické prieniky do (re)interpretácie diel slovenskej a svetovej literatúry

Related Products