Časopis ŽIVENA v rokoch 1919 – 1928

Online only

978-80-8152-817-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Ivica Hajdučeková
Year of publication:2019
Available from:31.12.2019
Edition:1st edition
Document type:antológia
Publication language:Slovak
Number of pages:242
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slovak Studies, Slavonic Philologies and Communication
Note:Antológia vychádza v rámci realizácie grantového projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 – Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ

Related Products