Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC - Slovensko - 2021/2022

Online only

978-80-574-0214-5

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Andrea Madarasová Gecková - Daniela Husárová a kol.
Year of publication:2023
Available from:12.09.2023
Edition:1st edition
Publication language:Slovak
Number of pages:634
Faculty:Faculty of Medicine
Note:Podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu, APVV-21-0079, Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV, zmluva 1/0177/20 a VEGA 1/0179/21, j programom Erasmus+Sport Collaborative Partnerships Call projekt č.622594-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP.
DOI:https://doi.org/10.33542/SDZ-0214-5
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products