Lectiones grammaticae Latinae I

ONLINE

978-80-8152-425-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Balegová
Rok vydania:2016
Dostupné od:júl 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenský jazyk, latinský jazyk
Počet strán:118
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra klasickej filológie

Popis

Skriptá Lectiones grammaticae Latinae I sú primárne určené pre študentov 1. ročníka špecializácie Latinský jazyk a literatúra na FF UPJŠ v Košiciach. Vznikli z praktickej potreby ľahko dostupnou formou (elektronicky) sprístupniť študentom preberané gramatické učivo v takej postupnosti, v akej nasleduje v jednotlivých lekciách používanej cvičebnice latinského jazyka. Z toho dôvodu obsahujú i gramatické javy presahujúce oblasť latinskej morfológie, ktorá tvorí hlavnú náplň gramatického kurzu v 1. roku štúdia. V prípade potreby sú však využiteľné aj pre iné študijné odbory, ktoré majú ako súčasť študijného programu latinský jazyk.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie