Cursus Latinus - cvičebnica

ONLINE

978-80-574-0148-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Balegová
Rok vydania:2022
Dostupné od:21.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:latinčina
Počet strán:364
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Učebný text Cursus Latinus – cvičebnica je výstupom grantového projektu KEGA Cursus Latinus - vysokoškolské učebné texty latinského jazyka pre študijný program latinský jazyk 009UPJŠ-4/2020.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolský učebný text „Cursus Latinus – cvičebnica“ je paralelným študijným materiálom k učebnici „Cursus Latinus – učebnica“. Je určený na precvičovanie gramatického učiva v domácich podmienkach. Obsah cvičení zodpovedá svojím zameraním jednotlivým lekciám uvedenej učebnice tak pokiaľ ide o preberané gramatické javy, ako aj slovnú zásobu. Z toho dôvodu sa v rámci cvičení uvádza len slovná zásoba, ktorá nebola súčasťou prebratých lekcií učebnice. Latinsko-slovenský slovník na konci cvičebnice obsahuje celú slovnú zásobu z cvičebnice a učebnice. Súčasťou cvičebnice je kľúč, ktorý umožňuje študentom bezprostredne si overiť správnosť svojich vypracovaní. Učebný text „Cursus Latinus – cvičebnica“ je prístupný elektronicky vo formáte PDF.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie