Praktické cvičenia z imunológie

978-80-8152-479-0

Tlačená publikácia

8,91 €
8,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:Marián Sabol • Helga Kostelná • Leonard Siegfried
Rok vydania:2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:66
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav lekárskej a klinickej biochémie

Popis

Cieľom učebných textov je poskytnúť študentom medicíny a príbuzných odborov   poznatky o základných imunologických metódach, ktoré sa využívajú v klinickej praxi. V učebných textoch sú zahrnuté metódy na vyšetrenie fagocytózy, komplementu, imunoglobulínov, autoprotilátok,  HLA molekúl a T lymfocytov.  Súčasťou textov sú aj  postupy pre izoláciu a stanovenie počtu vybraných  typov buniek imunitného systému. Kombinácia klasických  metód (rozetové testy, fluorescenčná mikroskopia) a moderných metód   (napríklad prietoková cytometria a  ELISPOT) umožňuje orientáciu v základných laboratórnych metódach imunológie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie