Index Seminum 2023

ONLINE

978-80-574-0185-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lenka Mártonfiová
Rok vydania:2023
Dostupné od:31.01.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:katalóg
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:18
DOI:https://doi.org/10.33542/IS2023-0185-8

Popis

Index Seminum 2023 Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika obsahuje súpis 291 vzoriek semien ponúkaných v rámci medzinárodnej výmeny botanických záhrad vo svete. Zahŕňa jednak semená zbierané z divorastúcich rastlín na prírodných lokalitách Slovenska s podrobným opisom lokality so súradnicami a dátumom zberu (92 vzoriek) a jednak semená rastlín pestovaných v Botanickej záhrade (25 vzoriek) a semená z Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici (69 vzoriek) ako aj 105 vzoriek semien z Hrádockého arboréta Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Súčasťou indexu je tabuľka deziderát využiteľná pri objednávaní semien.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie