Index Seminum 2021

ONLINE

978-80-8152-967-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lenka Mártonfiová
Rok vydania:2021
Dostupné od:01.03.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:katalóg
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:13
DOI:https://doi.org/10.33542/IS2021-967-2

Popis

Index Seminum 2021 Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika obsahuje súpis 131 vzoriek semien ponúkaných v rámci medzinárodnej výmeny botanických záhrad vo svete. Zahŕňa jednak semená zbierané z divorastúcich rastlín na prírodných lokalitách Slovenska s podrobným opisom lokality so súradnicami a dátumom zberu (72 vzoriek) a jednak semená rastlín pestovaných v Botanickej záhrade (5 vzoriek) a semená z Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici (54 vzoriek). Súčasťou indexu je tabuľka deziderát využiteľná pri objednávaní semien.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie