Sokratovská otázka ako filozofický problém

Online only

978-80-8152-668-8

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Štefan Jusko
Science editor:Prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Year of publication:2018
Available from:27.12.2018
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:238
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Philosophy and History of Philosophy
Note:Táto práca vznikla vďaka podpore Grantovej agentúry SR VEGA v rámci projektu 1/0963/16 „Slabé myslenie a postmetafyzická filozofia“.

Related Products